Category Cayenne S Hybrid

Porsche Cayenne S Hybrid ลุยตลาดอเมริกาพฤศจิกายนนี้ ในราคาเริ่มต้น 67,700 เหรียญฯ

2011 Porsche Cayenne S Hybrid

หลังจากที่รอ คอยกันมานานพอสมควร Porsche เตรียมจำหน่าย Cayenne S Hybrid ในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่สหรัฐอเมริกาในราคาเริ่มต้น 67,700 เหรียญสหรัฐฯ SUV ที่สวยหรูรุ่นนี้มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของ EPA สหรัฐอเมริกาที่ 11.2 ลิตร/100 กม.สำหรับการขับในเมือง และ 9.4 ลิตร/100 กม.

 Porsche Cayenne S Hybrid ลุยตลาดอเมริกาพฤศจิกายนนี้ ในราคาเริ่มต้น 67,700 เหรียญฯ

ถึงแม้ว่าจะมีอัตราสิ้นเปลือเชื้อเพลิงที่ต่ำ แต่กำลังและสมรรถนะของ Cayenne S Hybrid รุ่นนี้ไม่ธรรมดาเพรา...

Cayenne S Hybrid